Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ


Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγρoτόπων (2 Φεβρουαρίου) ο Συνασπισμός Πρέβεζας τονίζει για άλλη μια φορά ότι οι υγρότοποι διεθνούς σημασίας της χώρας μας, που ανάμεσά τους είναι και ο Αμβρακικός, εξακολουθούν να υποβαθμίζονται σε τέτοιο βαθμό ώστε να χάνεται η μοναδική οικολογική τους αξία.
Αλλαγές στο υδρολογικό καθεστώς, αλλοίωση και υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων, απόρριψη στερεών και εκροή αστικών αποβλήτων, παράνομη και αυθαίρετη δόμηση, εντατικοποίηση της γεωργίας και λαθροθηρία είναι μόνο ορισμένα από τα εντονότατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δέκα υγρότοποι της χώρας που προστατεύονται από την διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ.
Ιδιαίτερα ο Αμβρακικός απειλείται από
· την ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών και μπάζων,
· την εκροή λυμάτων από χοιροστάσια και ορνιθοτροφεία,
· την απορροή αγροχημικών,
· την αύξηση των ιχθυοκαλλιεργειών που επιτείνουν τον ευτροφισμό,
· την επέκταση αστικών και βιομηχανικών εκτάσεων (επέκταση μαρίνας στο Άκτιο),
· έργα μεγάλης κλίμακας για την αύξηση της ιχθυοπαραγωγής στις λιμνοθάλασσες,
· την καταστροφή φυσικών ενδιαιτημάτων
· την απώλεια βιοποικιλότητας (στην ορνιθοπανίδα)
Επίσης, διαπιστώνεται η έλλειψη συντονισμένων δράσεων που να βασίζονται σε ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο διαχείρισης. Η λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης, που έχει θεσπιστεί, δυσχεραίνεται χωρίς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, χωρίς αρμοδιότητες, χωρίς επαρκώς καταρτισμένο προσωπικό, που να εργάζεται σε μόνιμη βάση. Όσα επί μέρους σχέδια διαχείρισης έχουν εκπονηθεί, δεν έχουν εφαρμοστεί.
Δεν υπάρχει συστηματική επιστημονική παρακολούθηση των οικολογικών αξιών του υγρότοπου από τους φορείς, που είναι αρμόδιοι για την προστασία και διαχείρισή του, πράγμα που αποτελεί και το βασικό εργαλείο για την ιεράρχηση των στόχων διαχείρισης. Όποια παρατήρηση γίνεται, είναι σποραδική και εξαρτάται από την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων.
Αν και η νέα προγραμματική περίοδος 2007-2013 προσφέρει πολλές δυνατότητες αξιοποίησης πόρων για τις προστατευόμενες περιοχές, στην Ελλάδα δεν διαφαίνονται κυβερνητικές προθέσεις και ετοιμότητα, που θα διευκόλυνε την χρηματοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. Παράλληλα η εθνική χρηματοδότηση για το φυσικό περιβάλλον, είναι πρακτικά ανύπαρκτη.
Η Ν.Ε. Πρέβεζας του Συνασπισμού απευθύνεται σε όλους τους αρμόδιους και τους καλεϊ να απαιτήσουν να ενταχθεί, έστω και τώρα, στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) 2007-2013 μελέτη για ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης διαχείρισης και ανάπτυξης του Αμβρακικού Κόλπου.
Καλεί όλους τους φορείς της περιοχής, που ενδιαφέρονται για την σωτηρία του Αμβρακικού σε επαγρύπνηση, συνεργασία,συσπείρωση και κινητοποίηση.

Πρέβεζα 2।2।2009

Το Γραφείο Τύπου της Ν.Ε. Πρέβεζας του Συνασπισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια: