Κυριακή, 15 Μαρτίου 2009

Εκτός σχεδίου ΣΥΡΙΖΑ η εκτός σχεδίου δόμηση

Την απόσυρση του σχεδίου Σουφλιά για το Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισμού έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από τον Νοέμβριο 2008 έχει καταθέσει 15 προτάσεις. Μάλιστα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ οργάνωσε συζήτηση στη Βουλή στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που προώθησε, από την οποία προέκυψαν σε σημαντικό βαθμό οι θέσεις της.
Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ εδράζονται σε τρεις άξονες: τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, την προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος και την αμιγώς τουριστική πολιτική.
Ειδικότερα για την εκτός σχεδίου δόμηση και τους όρους και περιορισμούς δόμησης ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε:
1) Σταδιακή μείωση της εκτός σχεδίου δόμησης έως την κατάργησή της, κατάργηση των παρεκκλίσεων για την εκτός σχεδίου δόμηση, θέσπιση αυστηρότερων όρων και περιορισμών δόμησης, ειδικότερα για ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές και κορεσμένες τουριστικά περιοχές (αύξηση αρτιότητας, αύξηση κατάτμησης, μείωση κλινών ανά στρέμμα, αύξηση απόστασης κτισμάτων από αιγιαλό, μείωση υψών, μείωση επιτρεπόμενης δόμησης κ.λπ.) και ελαχιστοποίηση της δόμησης (εμβαδόν) για παραθεριστική κατοικία.
2) Σταδιακή υποκατάσταση της εκτός σχεδίου δόμησης με ζώνες ελέγχου και σωστή εφαρμογή των υφιστάμενων εργαλείων χωρικού σχεδιασμού για την εκτός σχεδίου δόμηση (οργανωμένοι υποδοχείς ΠΟΤΑ, ΠΕΡΠΟ, ΠΟΑΠΔ).
3) Μείωση της χωρητικότητας στις τουριστικά ανεπτυγμένες - κορεσμένες περιοχές.
Φυσικό περιβάλλον, πολιτισμός
Για την προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος πρότεινε:
1) Απαγόρευση τουριστικής δραστηριότητας σε περιοχές Natura και σε ζώνες γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.
2) Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της χώρας ως συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού τουρισμού.
Τουρισμός
Σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική στον τουρισμό πρότεινε:
1) Προώθηση μορφών ήπιου - εναλλακτικού τουρισμού, όπως οικοτουρισμού, αγροτουρισμού, περιπατητικού τουρισμού, σε αντίθεση με τον μαζικό τουρισμό που προκρίνεται.
2) Δημιουργία τοπικού δικτύου ήπιων τουριστικών πόλων με έμφαση στην τοπική ταυτότητα και φυσιογνωμία, που να λειτουργούν συμπληρωματικά με ορθολογική διαχείριση των φυσικών και πολιτισμικών πόρων.
3) Προτεραιότητα στη βελτίωση και λειτουργία των υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων και καταλυμάτων (π.χ. ΞΕΝΙΑ και ξενοδοχεία στα αστικά κέντρα).
4) Αποκατάσταση των χρόνιων προβλημάτων σε περιοχές μαζικού τουρισμού.
5) Θέσπιση ειδικών κινήτρων για την ανάπτυξη εγκαταλλειμμένων οικισμών.
6) Ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών και αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων.
7) Χρήση βιοκλιματικού σχεδιασμού στα κτίρια των νέων τουριστικών μονάδων.
Καθορισμό συγκεκριμένων προδιαγραφών που θα αφορούν τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών που υποδέχονται τουριστικές δραστηριότητες.
9) Καθορισμό μέτρων και ορίων για την προστασία και εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στους τουριστικούς υποδοχείς.
10) Αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με ένταξή τους σε ένα εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: