Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

Ίχνος πληροφορίας για το 63% των προστατευόμενων ειδών

Δημοσίευση: Αυγή 14/07/2009

Mία ακόμη αρνητική πρωτιά κατέχει η Ελλάδα, καθώς δεν διαθέτει ίχνος στοιχείου για την κατάσταση του 63% των προστατευόμενων ειδών της, το μεγαλύτερο ποσοστό σε επίπεδο Ε.Ε., όπως προκύπτει από την πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών.

Τα στοιχεία προέρχονται από τις αναφορές που καταθέτουν τα κράτη-μέλη κατ' επιταγήν της Οδηγίας για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) και δημοσιοποίησε το WWF Eλλάς. Αλλά και για τα προστατευόμενα είδη για των οποίων την κατάσταση η Ελλάδα διαθέτει πληροφορίες και στοιχεία, η εικόνα εμφανίζεται ανησυχητική. Μόνο για 12% των προστατευόμενων ειδών η κατάσταση διατήρησης δηλώθηκε ως ικανοποιητική. Πιο έντονο περιγράφεται το πρόβλημα στα θαλάσσια είδη, αφού η κατάσταση διατήρησής τους σε ποσοστό 65% κρίνεται από κακή έως μη ικανοποιητική. Ως προς τους θαλάσσιους οικοτόπους η κατάσταση κρίνεται ως μη ικανοποιητική σε ποσοστό 80% και για το άλλο 20% δεν υπάρχει καμία πληροφορία.

"Η αξιολόγηση επιβεβαιώνει τις βασικές ελλείψεις της χώρας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Αναδεικνύεται το γεγονός ότι, χωρίς συστηματική παρακολούθηση, οι όποιες αναφορές στην καλή κατάσταση της βιοποικιλότητας της χώρας μπορούν να είναι μόνο θεωρητικές. Η Ελλάδα πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της: να θέσει σε εφαρμογή ένα εθνικό σύστημα παρακολούθησης και να υλοποιήσει μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας" σχολίασε ο Δ. Καραβέλλας, διευθυντής του WWF Ελλάς. Δεκαεπτά χρόνια μετά την υιοθέτηση της Οδηγίας για τους οικοτόπους γενικά ο φυσικός πλούτος της Ε.Ε. υποβαθμίζεται, καθώς το 65% των προστατευόμενων οικοτόπων και το 52% των προστατευόμενων ειδών βρίσκονται σε μη ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, με αποτέλεσμα ο παγκόσμιος στόχος για μείωση του ρυθμού απώλειας της βιοποικιλότητας μέχρι το 2010 να μην επιτυγχάνεται από πλευράς Ε.Ε. «Δεν μπορείς να προστατεύσεις κάτι που δεν το γνωρίζεις! Πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στις χώρες που υποβάλλουν καθυστερημένες και ελλιπείς αναφορές, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα υγιές και βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές» σημείωσε ο Αν. Μπαουμούλερ, υπεύθυνος πολιτικής για τη βιοποικιλότητα στο Γραφείο Ευρωπαϊκής Πολιτικής του WWF.

Δεν υπάρχουν σχόλια: